Zasuwa pyłowa

Przeznaczeniem zasuwy pyłowej jest szczelne zamknięcie zbiorników pyłu pracujących przy ciśnieniu różnym od atmosferycznego i umożliwienie ich opróżnienia bez dekompresji.
Zasuwa pyłowa