Przenośniki ślimakowe

Przenośniki Ślimakowe

Przeznaczenie
Stosuje się do transportu materiałów sypkich, suchych, nieklejących. Służą do przemieszczania materiałów luzem w kierunku poziomym lub nieznacznie pochylonym względem poziomu. Mogą odbierać materiał transportowany spod lejów zsypowych urządzeń odpylających, zasobników rozładowczych, zbiorników lub przenośników i podawać go do innych urządzeń rozładowczych lub zbiorników.

Wytyczne stosowania

Przenośniki służą do transportu materiałów, których temperatura nie przekracza 200 stopni C.
Stosowanie są do odbierania pyłów w urządzeń odpylających, w przemyśle cementowym, wapienniczym, hutniczym, odlewniczym, szklarskim, energetyce itp.

Budowa

Przenośnik składa się z wału śrubowego, obudowy i jednostki napędowej (motoreduktora), zaletą prostej budowy jest gwarancja łatwej obsługi oraz możliwość  jego instalacji w  ciasnych lub niskich miejscach .


ślimak