Filtry pulsacyjne typu FRA

FILTRY PULSACYJNE 

Przeznaczone do oczyszczania gazów z pyłów przemysłowych. Stosowane są w przemyśle cementowym, wapienniczym, odlewniczym, przy produkcji kruszyw, jak również do kotłowni węglowych.

Budowa : 

Podstawowe elementy filtra

  • Komora filtracyjna

  • Komora oczyszczonego powietrza

  • Zsyp

  • Zespół opróżniania zsypu – przenośnik dozownik

  • Konstrukcja wsporcza

  • Konstrukcja dachowa

  • Układ regeneracji worków filtracyjnych

  • Podesty obsługowe i drabiny

W zależności od gabarytów filtra mogą być wykonywane w całości, a przy większych jednostkach są wykonywane w elementach, które po przetransportowaniu na miejsce przeznaczenia są montowane w całość.
Do sterowania pracą filtra służy szafka sterownicza.

Regeneracja worków filtracyjnych odbywa się rzędami za pomocom impulsów sprężonego powietrza, bez przerywania pracy filtra. Wymiana worków filtracyjnych odbywa się od strony komór oczyszczonego powietrza.

13077215_1187703844615286_543704244_n 13077120_1187705611281776_1070509891_n

Filtr pulsacyjny FRA

DSC_0088
Filtr FRA - schemat działania