Dozownik celkowy (śluza obrotowa)

DOZOWNIK CELKOWY

Przeznaczeniem jego jest szczelne zamknięcie zbiorników pyłu urządzeń odpylających pracujących przy ciśnieniu różnym od atmosferycznego i umożliwienie ich opróżnienia bez dekompresji. Pyły nie mogą być agresywne a ich temperatura nie może przekraczać 200°C. Działanie dozownika polega na tym, że wpadający przez otwór wlotowy pył ze zbiornika jest przemieszczany w celkach pomiędzy skrzydełkami obracającego się bębna. W tabeli podano wielkości charakterystyczne dla dozowników B – 200 i B – 315.
Dla potrzeb klienta wykonujemy również inne wielkości dozowników.

Skontaktuj się z nami

Dozownik celkowy - tabelka
Dozownik celkowy - schemat